8 Şubat 2013 Cuma

Kriz Yönetimi


Kriz toplum, şirket veya kişide ortaya çıkan buhrandır.İşletmeler açısından baktığımızda mevcut konumunu ve geleceğini etkileyebilen, beklenmeyen yada dikkate alınmayan ve önlem alınmakta geç kalınan sorun ve tehditlerin ortaya çıkmasıdır.Sorun veya tehdidin boyutu krizin önem derecesini ve çözüm önceliğini oluşturur.
Krizi zayıf düşmüş bir bedene yerleşen virüse benzetebiliriz.Bedeninizdeki etkisi, bünyenizin gücüyle ters orantılıdır.Sizi yatağa düşürebilir veya tam tersi, aşı etkisi göstererek savunma mekanizmanızı güçlendirebilir.Bu demek oluyor ki kriz hem tehlike hem de fırsat 
Kriz;
- Beklenilmeyen ve öncede sezilemeyen
- Çabuk ve acele cevap verilmesi gereken 
- İşletmenin önleme ve uyum mekanizmalarını etkisiz hale getiren
- Mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden
gerilim durumudur.
Krizin olumlu yanı değişim ve gelişim için yönetime baskı yapması ve işletmeni zayıf yönlerini ortaya çıkarmasıdır.

Mobilya üreticisi bir firma olduğumuzu varsayalım ve piyasaya sunduğumuz yönetici masalarının x modeli hakkında bir kriz meydana gelmiş olsun. Bu anı firmamız için olumluyada cevirebiliriz bu firmayı yok eden bir kriz olarakta kalabilir. Bu tamamen kurduğumuz kriz yönetimi ile alakalıdır.