31 Ocak 2013 Perşembe

Yeni Ürün Geliştime Süreci

Büyüyüp gelişmek için hatta yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek için işletmeler yenilik yapma gereğini duymaktadırlar. Zira, ürünün hayat seyri içinde, işletme, karlılığını yitiren ürünlerde de değişiklik yapacak veya bütünüyle onun yerine başka mal koymak zorunda kalacaktır. Ayrıca, tüketici gelirlerindeki artış, mevcut mallar yerine daha iyi daha kaliteli olanların talep edilmesine yol açmakta bu da işletmeleri yeniliğe özendiren hatta zorlayan bir etken olarak kendini göstermektedir.

Anka Büro Mobilyaları olarak her daim yenlikçi tavrımızı piyasaya sunduğumuz ürünlerimizde gösteriyoruz. Özgün ve şık tasarımları kabbulendirmek için çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Tutunmuş mallarımızda gelişmeye gidiyoruz. Örneğin yönetici masalarımızda bir mal tutunmuşsa kendimizi tekrarlamamak ve gelişmek adına sürekli gelişim anlayışıyla tasarımlara imza atıyoruz.


30 Ocak 2013 Çarşamba

Modanın Pazarlamadaki Yeri

Malların psikolojik bakımdan eskimesi modası geçmek olarak açıklanır. Moda kavramının temelinde stil kavramı vardır. Stil, sanat alanında kendisine has ayıredici niteliği olan bir ifade veya sunuş şeklidir. Ancak bu kavram alanı dışında da yayılmış ve konuşma stili ev stili gibi her ifade veya sunuşu anlatmakta kullanılır hale gelmiştir.
Moda her hangi bir dönemde halk tarafından benimsenen popüler olan stildir. Fakat her stil bir moda değildir. Bir stil güzel veya çirkin iyi veya kötü olabilir ama geniş kitle tarafından kabul gören moda olur.
Mobilya üreticileri de her sektör için moda oluşturulması zorunludur. Bir yönetici masaları grubunu ele alırsak modern olması renk stil duruş her açısıyla değerlendirilir ve müşteri tavrı belli olur.


22 Ocak 2013 Salı

Satış Geliştirme


Satışçıların denetlenmesine gelince, bu hem zor, hem de önemlidir. Zorluğunun nedeni, satış işinin niteliğinin satışçıların sürekli gözetim altında tutulmasına el verişli olmamasıdır. Önemi ise, belirli bir pazara yönelik olarak çalışan satışçınız  pazarlama yönetimince izlenmesinin sürekli bir eğitim imkaanı vermesine ve işletme politikalarının istenilen  şekilde uygulanıp uygulanmadığını sapma aracı olmasına dayanır.
Firmamızı ele alırsak ofis mobilyaları günümüzde çok ilgi gören sektörlerden biridir. Bu  satışların denetlenmesi durumunu çok daha fazla arttırır. Bir örnek verelim, satış çılarımızdan biri yönetici masalarımızdan birini sattı bu satışın nasıl gerçekleştiği, ne yönetmelerle başarıldığı ve tüketicinin nasıl kriterler beslediği araştırılmalıdır. Bu diğer satış çalışmaları için önemlidir.

Mobilya imalatçısı da olsanız kurumsal bir şirket sahibi de satışlar bir işletmenin kaderini belirler ve denetlenmesi asla atlanmamaıdır.