31 Aralık 2012 Pazartesi

Liderlik ve Kurum Kültürü


Liderin örgüt kültürü üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu savunan görüşün yanı sıra, örgüt üyelerinin tutum ve davranışları üzerinde etkili olan örgüt kültürünün bir örgüt üyesi olan liderin de tutum ve davranışlarını etkileyebileceği görüşü de savunulmaktadır. Liderlik-örgüt kültürü ilişkisi tek yönlü olmayıp, iki yönlüdür. Liderlik ile örgüt kültürü arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusu olup, örgüt kültürü lider davranışlarını ve
sergilenen liderlik tarzını etkilerken, aynı zamanda liderin kendisi örgüt kültürü ve örgütsel uygulamalar üzerinde etki yaratır. Bir kurum yada örgüt yada işletmede birden fazla lider rolünün oynanması da o topluluk için zarar vericidir. Liderlik kazanılabilecek bir yeti değildir doğuştan vardır ve dışa vurulur.
Liderlik her alanda sağlanabilir. Politika, oyun, iş hayatı, sanat vs. İş hayatında liderlik kendisini yöneticilik olarak dışa vurur ve böyle süregelir.
Firmalar içinde liderlik söz konusu olabilir. Mesela büro mobilyaları sektöründe bayrağı elinde tutan bir firma vardır ve akla o gelir. Parçalara ayırırsak yönetici masaları üreten firmalar arasında en iyi olan söz içerisinde akla gelecektir. Liderlik farkedilmek ve farkettirmektir.